2018

Dato

Arrangement

Kontakt

1. januar kl. 15.00

Nytårskur i klubhuset for alle medlemmer


10. januar

Sidste frist for punkter til dagsordenen på generalforsamlingen


7. marts kl. 19.00

Generalforsamling i klubhuset

Se dagsorden her


6. april og 21. april

NY DATO 4. maj !!!

Fælles søsætning af både.

Se praktisk information

Skriv på listen i klubhuset.

Karen Steffensen

27. april kl. 13.00 

Rejsegilde på ny bygning!!! mød op!!


Alle onsdage 2. maj - 26 september.

evt. sommerpause efter aftale.

evt. tidligere afslutning afh. af vejret

Klubaften med Sejlads for sjov

Rute lægges 18.15. Start fra startlinje 19.00

Fra 1. sept. 17.30 og 18.00

For alle medlemmer, også uden egen båd!

Jens Christensen

Alle søndage 2. september - 23. september

Sejlads for sjov

Rute lægges 9.15, Start fra startlinje 10.00

Jens Christensen

Alle mandage 14. maj - 24. september, dog sommerferie 26. juni - 29. juli.

Sejlerskolen, praktisk del af duelighedsprøven.

mandage 19.00 - ca. 22.00

Per Hansen

Alle torsdage 3 maj -27.september, dog sommerferie 23. juni - 11. august


Opstart 3. maj kl. 18.15

Sejlskole, ungdomsafdelingen

Casper Herlevsen


14. maj kl. 19.00

Sejlerskolen, Informationsaften i Klubhuset.

Per Hansen

6. maj kl. 9.00

Fælles forårsrengøringsdag på havnen, både på oplagspladsen og i klubhuset. Udendørs borde/bænke skal males, så noget malerværktøj vil være godt, vi køber maling. Vi starter med kaffe og rundstykker kl 9.00   

Karen Steffensen

19-20 (21)maj.

Fællestur for alle.  Se mere her

Karl Knudsen

9. juni

Havnens dag - Sejlads for sjov

Karen Steffensen

9. juni aften

Klubbens 50 års jubilæum

Tilmelding til Vagn vagnspa@gmail.com

Mere info senere.


 

Klubhus mv. er udlånt til Nordisk Mesterskab i Windsurfing.

Karen Steffensen

27. juni

Klubaften med Gourmentmad efter forårets sidste klubsejlads.Spisning ca. 20.30

Ole Jensen


Kajakkursus. 


11. august. (???)

Klubmesterskab i Jollesejlads for voksne.

Kl. 10.00.   Se mere her

Jens Christensen

august

Fællestur for alle. Mød op til Skippermøde i klubhuset 10.00

Ole Jensen

24. september

Eksamen, sejlerskolen, duelighedbevis praktisk del

6 . oktober og 19. oktober

Fælles optagning af både. Se praktisk information

Skriv på listen i klubhuset efter ca. 1. september

Karen Steffensen

27. oktober

Afriggerfest.

Husk tilmelding - Ole Jensen

1. januar  2019

Nytårskur i klubhuset for alle medlemmer

Ole Jensen

Kalender  2018

Vigtigt:  send  information  ttil  kalenderen til webmaster@ronbjergsejlklub.dk