Bliv medlem

Bliv medlem af Sejlklubben !!

Har du båd i Rønbjerg havn - stor eller lille - bør du blive Aktiv-medlem af Rønbjerg Sejlklub.

Som medlem har du bl.a. fornøjelse af klubben på følgende områder:

•Klubben arrangerer fælles isætning og optagning af både forår og efterår

•Du har lov til at benytte klubbens mastekran.

•Du kan få udleveret nøgle til klubhuset, som du altid må benytte. Og skal du have fest, kan klubhuset lejes for kr. 500,- /dag.

•Som aktiv- medlem må du deltage i alle klubbens arrangementer, ture og kurser

•I sommerhalvåret arrangeres kapsejlads hver onsdag. Tag gerne venner/familie med, der er altid plads til ekstra gaster. 

•Klubben tilbyder "voksensejlads", hvor du kan lære sejler tricks af andre medlemmer - kontakt voksensejlads via hjemmesiden, og vær med til lærerig og sjov sejlads.

•Som medlem kan du deltage i sejlerskolens kursus til Duelighedsbevisets praktiske del.

•Som aktivt medlem må du frit benytte klubbens både. Brug af klubbens kajakker kræver dog, at du har gennemført kajakkursus.

•Er du juniormedlem, kan du deltage i ungdomsafdelingen arrangementer. Fx. lære at sejle Optimist, Tera jolle, Feva jolle, Yngling eller egen jolle. Alt efter alder og kundskaber kan du også låne en jolle.

•Som medlem af Rønbjerg Sejlklub er du også medlem af Dansk Sejlunion, og modtager klubbladet "Sejler". Du må benytte DS ankerbøjer, der er udlagt i danske farvande.

•Du er stemmeberettiget ved generalforsamlingen. - forudsat du har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen.

•Ansvarsforsikring kan tegnes med rabet gennem klubben uanset bådstørrelse.

•Forsikrer du i Codan via klubben, får du 15 % rabat på kaskoforsikring.

•Klubben varetager dine interesser overfor kommunen.Husk, klubben er for såvel sejl- som motorsejlere. !!

Medlemsskab 2021

Aktivt medlem       750 kr.

Aktivt par              1300 kr.

Junior                    400 kr.

Passivt medlem    350 kr.

Ansvarsforsikring  245 kr.

Sejlerskole            1350 kr.