Velkommen til Sejlerskolen

Sejlerskolen

Sejlerskolen er oprettet, for at hjælpe voksne i gang med at sejle alene på sikker vis.


Målgruppen er alle sejlere, som ønsker at lære om sejlads med sejl i en god atmosfære, og i trygge rammer - herunder også sejlerkoner og motorbådsejere.


Der sejles efter Dansk Sejlunions pensum. Efter kurset bør man være i stand til at bestå den praktiske del af duelighedsprøven.


Klubbens instruktører stiller egen båd til rådighed, men det kan også aftales, at der anvendes kursisters egne både.


Der byttes rundt på bådene og instruktørerne, så kursisterne på deres egen krop får oplevelsen af, hvordan forskellige bådtyper reagerer og håndteres.


Der sejles hver mandag aften i perioden 2. maj til 27. september (bortset fra sommerferien)

Tilmelding kan ske ved henvendelse til Per Hansen.Per Hansen             29 93 96 28

Jens Mogensen      29 41 84 99

Vagn Spangsege    26 48 12 52

Jens Christensen    61054053013

OBS. Deltag på Sejlerskolen 2022.

Kontakt Per Hansen eller mød op til orienteringsaften

d. 2. maj kl. 19.00 på Rønbjerg Havn !